Reklamacja

ART STORE Raphael Marcinów

ul. Metalowców 31

54-156 Wrocław

BDO 000568017

email: sklep@spacerebels.com

tel.: +48 789 046 667

...................................., dnia ...................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

....................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................
Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Opis problemu:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................Z poważaniem


.....................................


* niepotrzebne skreślić